Rejestr Zbiorów Danych Osobowych (rzdo.pl) prowadzony jest w postaci elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Rejestr przeznaczony jest dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i udostępniony w chmurze zgodnie z par.5. pkt 1. ppkt 1) Rozporządzenia.

Rejestrując się w serwisie rzdo.pl administratorzy bezpieczeństwa informacji otrzymują:

  • narzędzie do wygodnego prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji,
  • możliwość udostępnienia odnośników na własnej stronie internetowej bezpośrednio do rejestru rzdo.pl (zgodnie z par.5. pkt 1. ppkt 1),
  • możliwość otrzymywania informacji mailowych o wszelkich zmianach prawa związanych z prowadzeniem rejestru zbiorów danych osobowych,
  • możliwość rejestrowania wielu zbiorów danych dla wielu administratorów danych osobowych.


Uwaga! Osoby zainteresowane przystąpieniem do Rejestru prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

LOGOWANIE (wyłącznie dla osób, które otrzymały wcześniej swój login).